เสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

ขอน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

ขอน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า

Share Facebook